START

Hvem er DASOM

D.A.S.O.MDASOM er en landsorganisation for kor og orkestre.


DASOM er et fællesskab, der samler og fremmer interessen for amatør korsang og musik.

 

DASOM arrangerer weekend kurser/stævner med overnatning for medlemmerne.


DASOM optager alle former for amatørkor og –orkestre samt enkeltmedlemmer.

 

DASOM er medlem af NASOM: N(ordiska) A(rbeitar) S(ångar) O(ch) M(usikerförbundet)DASOM kurset på Askov 13-15 NOV er aflyst

D.A.S.O.M

Dansk Arbejder Sanger og Musikerforbund

Velkommen til Dansk Arbejder Sanger og Musikerforebund

Æresmedlemmer


Tove Blædel-Hastrup, afgående mangeårig kasserer.

Yrsa Mortensen, 20 års jubilæum som formand.

kjeld silberbauer andersen, 45år i musikudvalget.

INSPIRATION

TIDLIGERE KURSER

 

Korene i DASOM har gennem tiden arrangeret en hel del kurser. 

 

Den røde tråd i DASOMs kurser er fældelskabet og hygge på tværs af medlemskorene. at kunne frembringe et fælles musisk værk og det at lære noget nyt.

Mød din

BESTYRELSE

Opdateret efter generalforsamlingen 2019

BESTYRELSEN.

FORMAND:                  Michael Schachtschabel

KASSERER:                   Tove Jensen 

NÆST FORMAND:      Yrsa Mortensen

BEST.MEDLEM:            Freddy Rudkøbing Hansen

SEKRETÆR:                   Poul Skovbo Jakobsen

1.SUPPLEANT:             Steen Schachtschabel

2.SUPPLEANT:             Hanne Fjeldgren Andersen

 

 
 
 
 

REVISION.

Jette Rantzau

Karen Marie Hansen

SUPPLEANT.

Merete Petersen


MUSIKUDVALG.

Leif Munksgaard

Leif Hauge Christensen

 

KONTAKT 

Pontoppidansvej 

23 2.th

3000 Helsingør

formand@dasom.dk

20466967

RELEVANTE LINKS

 

www.kor.dk

www.danskekorledere.dk

www.akks.dk

www.choralnet.com

www.koda.dk

 

 

 


CVR.NR 30885929