Logo

Det er en værdi at: 
• DASOM både har rødder og vinger, dvs. at DASOM hviler på et historisk fundament, men har vinger, der rækker opad og ind i fremtiden.
• DASOM’s fundament hviler på arbejderbevægelsens værdier og traditioner.
• DASOM bevidst og uophørligt arbejder med at udvikle den brede amatør korsang og –musik.
• DASOM arbejder for at udvikle korsamarbejdet på tværs af landegrænser, kulturer og politiske og religiøse systemer.
• DASOM har en bred aldersspredning.
• DASOM bevidst og målrettet arbejder på også at tiltrække nye og yngre kor.
• DASOM har alle former for stemmesammensætninger – både rent mands- og damekor samt blandede kor og musikgrupper.
• DASOM skaber rammer, som giver medlemmer optimal mulighed for socialt samvær ved DASOMSarrangementer.

 

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.