Logo


DASOM’s formål er at:
• Virke for fremme af amatørkorsang og –musik.
• Stimulerer medlemmernes lyst til at deltage aktivt i kultur- og samfundslivet såvel lokalt som på 
landsplan og derved skabe grundlag for kulturel vækst og udvikling for alle, uanset baggrund og uddannelse.
• Styrke vore medlemmers interesse for det lokale kulturliv, således at det giver dem mulighed for at afprøve
og udvikle kreative og skabende kompetencer.

DASOM’s mål er at:
• Vore medlemmer skal være aktive og deltagende kulturbrugere.
• Styrke den personligt skabende og udøvende kunst.
• Vore medlemmer samarbejder på tværs af kommunegrænserne.

DASOM’s tilhørsforhold:
• Landsorganisationens navn er Dansk Arbejder Sanger- og Musikerforbund (DASOM).
• Hjemstedet er formandens adresse.
• Forbundet blev stiftet 12. juni 1925.
• DASOM er tilsluttet Dansk Amatør Musik (DAM) samt Nordiska Arbetarsångar- och Musikerförbundet (NASOM)

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.