Logo

DAM er desværre lukket ned pr. 31.12.16

DASOM er medlem af DAMs repræsentantskab.

DAM står for Dansk Amatør Musik. www.damdk.dk

DAM er en selvejende institution, som modtager driftstilskud fra Statens Kunstfond i henhold til en fireårig rammeaftale.
DAM har til opgave at bidrage til at styrke og udvikle amatørmusiklivet i Danmark. Dette sker gennem landsdækkende tilskudsvirksomhed, kurser, rådgivning og information m.v. for dirigenter, amatørkor, amatørorkestre og -ensembler, ledere og bestyrelsesmedlemmer m.fl. inden for amatørmusikken samt administrativ assistance til de tilknyttede landsorganisationer.
DAMs arbejdsområde er kunstnerisk arbejdende amatørkor, amatørorkestre og -ensembler og deres landsdækkende organisationer.
Idégrundlaget for DAMs virke kan kort formuleres således:*
DAM hviler på en overbevisning om at aktiv musikudøvelse skaber livsglæde og livskvalitet.
DAM ser musikudøvelse og udvikling af musikalske evner som et vigtigt element i menneskelig udvikling og dannelse.

DAM har holdt estraordinært repræsentantskabsmøde 22. maj 2016, læs referat her.

DAM tilbyder igen i efteråret 2016 spændende kurser for kor- og orkesterledere, musiklærerer og andre mudikinteresserede.
Læs mere her.

 

 

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.