A+ A A-

Efter at jeg (Yrsa) havde afleveret en tryksag fra den svenske musikforlæggerforening har statens Amatørmusikkonsulent, Steen Lindholm, hentet inspiration til følgende konstateringer, spørgsmål og svar.

Beskyttet musik

Et værk er beskyttet i 70 år efter komponistens eller tekstforfatterens dødsår – hvad der kommer senest. Især korsangere bør være opmærksom på, at et værk ikke nødvendigvis er frit, fordi komponistens dødsår indicerer det.

Arrangementer

Jeg vil lave mit eget arrangement af en populær melodi. Hvad kræves der?

Svar: Så længe arrangementet bruges indenfor hjemmets fire vægge, ingenting.

Skal værket fremføres offentligt, kræves rettighedshavernes tilladelse til arrangementet. Henvend dig til det musikforlag, som har udgivet melodien. Det er med andre ord ikke tilladt offentligt at fremføre egne arrangementer af f.eks. Beatles kompositoner, med mindre rettighedshaveren har givet tilladelse til såvel selve udsættelsen som den aktuelle koncert.

Hånden på hjertet: Hvor mange af jer har fået tilladelse til at arrangere en nærmere angivet sang for jeres eller andres kor? Og et velment råd: Forsøg aldrig at dokumentere uatoriserede arrangementer ved at udgive dem på cd eller hånd.

Fællessang

Sange eller tekster, som man vil kopiere i forbindelse med fællessang, kræver som regel tilladelse til rettighedshaveren. Der gives visse undtagelser, men spørg for en sikkerheds skyld det forlag, som har udgivet den pågældende samling.

Hjælpekopier, erstatningskopier

I forbindelse med en koncert kan det i en undtagelsessituation være forsvarligt at fremstille en hjælpekopi af en orkesterstemme (f.eks. for at undgå en ubehagelig bladvending). Dette er tilladt under den absolutte forudsætning, at basisstemmen i øvrigt er lovligt fremstillet. I korsammenhæng accepteres hjælpekopier ikke. Bortkommer en orkesterstemme, er det også tilladt at fremstille en kopi fra et andet materiale. Det samledes antal kopistemmer må dog aldrig overstige 25% af antallet af stemmer i originalmaterialet.

Ofte forekommende spørgsmål

Må jeg tage kopier af en sang, jeg bryder mig om?

Svar: Til privat brug er det tilladt.

Må jeg anvende min egen kopi i koret?

Svar: Grundprincippet er, at ophavsmanden ene har ret til at bestemme, om og hvornår hans værk må mangfoldiggøres/kopieres. (Denne ret kan f.eks. videregives til et musikforlag). Ophavsmandens ret begrænses dog af retten for den enkelte person til privat kopiering. Det er således tilladt at lave en enkelt eller et par kopier til brug i familiens kred, eller til privat øvebrug. Sådanne private kopier må ikke anvendes i forbindelse med kor, orkester eller lignende og heller aldrig ved offentlig optræden.

Må jeg fremstille et lille hæfte med udvalgte sange og uddele til venner og bekendte?

Svar: Du må fremstille et sådant hæfte til dit eget private og selskabelige brug. Hæftet må ikke anvendes ved offentlig optræden. Mere end 10 fremstillede sådanne eksemplarer er ikke tilladt.

Jeg vil kopiere Beethovens 5. symfoni. Må jeg det?

Svar: Ja og nej: Beethoven har været død i mere end 70 år, derfor er hans musik fri. Men forlagets nodesats er også beskyttet, og her gælder ingen 70 års regel. Så hvis forlaget endnu eksisterer, og udgaven kan købes/lejes, er det ikke tilladt. Bemærk endvidere, at om nogen har revideret udgaven eller gjort forskellige indgreb i den, kan udgaven ligeledes være beskyttet for 70 års reglen. Spørg det pågældende musikforlag.

Steen Lindholm