A+ A A-

Koda indberetning

Gennem Dansk Amatørkor Union, som DASOM er medlem af, er der truffet en fælles aftale, og vi skal hermed redegøre for de krav, KODA stiller til korene ved koncertarrangementer o.lign. 

Vi beder alle korformænd, korledere eller hvem der i korene har det praktiske koncertansvar, om at følge nedenstående retningslinier: 
- Ved udformningen af programmer skal det klart fremgå, hvem der står som arrangør samt at koret er medlem af DASOM.
- Komponist og tekstforfatter skal ligeledes anføres i programmet.


Da det er arrangøren, der hæfter for KODA-pligten, understreges det, at kun koncerter der afholdes i korets eget regi, er omfattet af aftalen. 
Straks efter enhver koncerts afholdelse, som koret har medvirket i - uanset hvem der har stået som arrangør - skal der indsendes program til DASOMs formand.
Bemærk venligst at programmet skal indholde nødvendige oplysninger om tid, sted, koncertprogram.
Undladelse heraf medfører, at koncerter/arrangementer ikke er dækket af aftalen, og KODA har ret til at opkræve afgift for de koncerter, der ikke er indberettet.


Det skal oplyses, at kor, der underholder på plejehjem og hospitaler, ikke behøver at indsende programmer for disse to aktiviteter, idet KODA har accepteret, at disse kan holdes udenfor aftalen, men det er væsentligt at bemærke, at aftalen ikke dækker arrangementer og koncerter, der arrangeres af 3.mand.
Såfremt der er tvivl om detaljer i indberetningspligten, bedes du kontakte DASOMs formand.

 


Tilbagemelding fra Kjeld efter drøftelse på Jyllandsafdelingens delegeretmøde marts 2006.
Til almindelig orientering omkring Kirkekoncerter m.v. i relation til KODA.
Jeg har spurgt firmaet selv: Kirkerne har en aftale mellem KODA og KIRKEMINISTERIET der dækker al musik anvendt ved GUDSTJENESTER.!!!!!! Al koncertvirksomhed – også i kirker - skal anmeldes separat til KODA.


Den koncertansvarlige - OG DET KAN VÆRE KIRKEN ELLER KORET – skal anmelde koncerten og i givet fald betale regningen.
Hvis et DASOM-kor er koncertansvarlig skal koncerten anmeldes som en DASOM-KONCERT og er dermed dækket af det beløb som DAKU har indbetalt på forbundenes vegne. MEN HUSK – KONCERTEN SKAL !! ANMELDES – ELLERS ER MAN PLIGTIG TIL AT BETALE KODAAFGIFTEN SELV - NÅR MAN BLIVER OPDAGET.  

Hvis man har glemt at opgive koncerter bliver man ikke idømt straf eller bøde for at anmelde for sent. Det er kun hvis man bliver opdaget uden at have anmeldt selv. 
ALTSÅ : Hvis i har afholdt arrangementer som ikke er blevet anmeldt til KODA – så gør det nu. Koret hjælper komponisterne og har en ren kodasamvittighed.!! 
Hilsen Kjeld