Logo

     
 Bestyrelsens arbejdsplan.

          Formand:
          - Besvarelse af diverse post.
          - Indkalder til bestyrelsesmøder med dagsorden. 
          - Indkalder korene til generalforsamling. 
          - Udfærdige lister over delegerede og deltagere.
          - Samler indholdet til generalforsamlingsmappen og sender det ud til de deltagende kor pr. post.
          - Repræsentation.
          - Kontakt med NASOM. 
          - Skrive og udsende invitation til korene vedr. kurser.
          - Aftaler honorar med ekstern instruktør.
          - Udfærdiger kontrakt med instruktørerne.
          - Kontakt med musikudvalg vedr. f.eks. kurser.
          - Udsende indberetningslister til korene/orkestre.
          - Ansvarlig/medvirke ved revidering af hjemmesiden.
          - Sender lykønskninger til korene.
          - ajourfører forretningsorden og arbejdsplan for bestyrelsen.

          Kasserer:
          - Modtager kontingent.
          - Laver alt i forbindelse med DASOMs økonomi, herunder bogføring, budget, årsregnskab m.m.
          - Udarbejder budget til ansøgning til Statens Kunstråd.
          - Fremsender ansøgning til Statens Kunstråd.
          - Skriver ansøgninger til andre fonde. 

         Sekretær:
         - Skriver referater.
         - Udsender breve om DASOM til interesserede kor.
         - Modtager bestilling af diplomer.
         - Ajourfører vedtægter.
         - Ajourfører adresselister.
         - Udfærdiger diplomer.  

         Bestyrelse:
         - Repræsentation såfremt formanden er forhindret. Uddelegeres til de i bestyrelsen, der bor nærmest afholdelsesstedet.
         - Indhenter tilbud på lokale til generalforsamling
         - Møde med musikudvalget 1 gang om året f.eks. vedr. indhold i kurser, honorarstørrelse m.m.
         - Vedr. 10-17 kurser. De bestyrelsesmedlemmer, der bor i landsdelen, er ansvarlige for kursets afholdelse.
         - Finder kursussted (skole) og udgifterne hertil til brug for budget.
         - På kurserne kan der evt. serveres kaffe og kage m.m.
         - Planlægger det store årlige kursus.
         - Herunder pris på kursussted, noder, medvirken af musikudvalg.

 

         23-08-2015 a jourført.

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.