Logo

Musikudvalgets opgaver og samarbejde

MU opgave er at rådgive DASOMs bestyrelse med henblik på tilrettelæggelse af det musikalske indhold af kurser og stævner: 
- rådgiver mht. repertoire og evt. gæsteinstruktør for stævner og kurser. 
- anbefaler indkøb af noder. 
- kan hjælpe eventuelle stævneudvalg med den musikalske tilrettelæggelse af stævnet.

MU planlægger og - efter bestyrelsens ønske - afholder diverse kurser i forbundet.

MU opgave er at bistå DASOM i en stadig videreudvikling af forbundets musikalske og kulturpolitiske mål og aktiviteter
- kommer med forslag om eventuelle indkøb af ny musik, tilrettelæggelse af musikalsk samarbejde, arbejde med nye udtryksformer.

MU kan rådgive afdelinger, enkeltkor, korledere og sangere efter disse ønsker.

MU kan fungere som konsulent for enkeltkor og afdelinger i løsning af kor og adelingers egne problemer.
- dette kan foregå telefonisk, pr. e-mail eller ved at MU-medlemmer kommer til de pågældende. 

MU kan afholde kurser for enkeltkor eller korforsamlinger. F. eks efter 10 - 17 modellen. (Se denne).

Enkeltkor over hele landet kan kontakte MU for hjælp til anskaffelse af noder og satser

MU kan efter bestyrelsens ønske deltage i forhandlinger og samarbejde med andre kulturpolitiske organisationer såvel indenlandsk som udenlandsk. 
- kan på DASOMs vegne deltage i møder i NASOM, DAKU, DAM, IDOCO og andre samarbejdsorganisationer.

 

Kursustilbud:  

”10-17 korpakke”, 10-17 lørdagskurser for enkeltkor eller korgrupper.

Består af en fast arbejdsplan :
10:00-12:00 Opvarmning, evt et særligt valgt korteknisk emne. Korarbejde.
12:00-12:30 Frokostpause
12.30-14:30 Korarbejde
14:30-14:45 Kaffepause
14:45-17:00 Korarbejde incl. en opsamling af dagens emner, evt. "lille koncert”.
 

Indeholder altid grundelementerne:
Opvarmning/sangteknik /vejrtrækning/indstuderingsteknik etc. 
Klangdannelse 
Musikalsk udtryk – (hvordan får vi det ud over rampen).
Man kan lægge vægten på grundelementerne efter ønske og dagens repertoire vælges så i henhold til det.
Nodelære vil også kunne danne grundlag for en ”10-17 korpakke”.

 

Kursusideer:

Det musikalske indhold kan være f.eks.:

A Danske viser
Blandede kor: ”Ræven er ude med halen så lang”
"Det var en lørdag aften”

"Skæmtevise”

Kv.k. ”Jeg plukker fløjsgræs”

M.k. Sømandssange
Drikkeviser

B Moderne årstidssange
Blandede kor: Forårsbrud
Der er ingenting i verden.

Kv. kor: Den blå anemone.

M. kor: Den blå anemone.

C Arbejdersange 

Blandede kor: En tid, 
Arbejderkultur, 
En tanke blev sået, 
Dette smukke land

M.k. Det sværete 
Vi vil se land etc.

D Krig og fred 

E Kærlighed

F Klassisk pop,rock

G Beatles og det der ligner

H. Afrikansk 

I Middelaldermusik

K Nordisk

L Rytmiske sange

M Swing´n sweet

N Musical og scenemusik

O De aktuelle stævneprogrammer

Etc.


Dette er kun forslag.
Musikudvalget har et rigt repertoire til at forny det enkelte kors program.

Man kan også selv foreslå sange, som man ønsker nyindstuderet eller kortekniske problemer man ønsker behandlet.

Koret/korgruppen betaler selv honorar 2000 kr. pr dirigent.
Man kan tilrettelægge kurset med en eller flere medlemmer af musikudvalget samtidig.
Vi har meget fine erfaringer med intensiteten ved at arbejde med flere instruktører, holddeling etc.
Der kan blive en merudgift til noder.
Forbundet kan i hvert enkelt tilfælde - efter aftale med musikudvalget - være medfinansierende til noder/kopiering idet forbundet ligger inde med en del noder som kan stilles til rådighed for kurset.
For at alle kor/ korgrupper i hele landet skal have samme adgang til kurserne betaler forbundet rejseudgifter for kursusholder/ne. 
Instruktørerne er ligeledes dækket af forbundets forsikring. 
Det er også muligt at aftale weekendkurser med musikudvalget på samme grundlag.
Musikudvalget kan kontaktes direkte på tlf. eller mail.

Musikudvalget. Kjeld, Bente.

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.