Logo

Jubilæum i Mandskoret ”ARION”.
Mandskoret ARION har holdt sin årlige sammenkomst, kaldet ”Torskegildet”. Det er en traditionsrig fest, der siden korets start i 1898 er blevet holdt hvert år.  Ved denne lejlighed markeres alle mærkedage, der har været i koret i årets løb. I år var der hele to jubilæer.
Poul Skoubo Jakobsen havde 40 års jubilæum. Han blev udnævnt til æresmedlem og fik overrakt korets diplom.
Formand Per M. Lyng havde 50 års jubilæum, heraf 42 år som formand, og han fik også overrakt korets diplom.
Der var stor tak til begge for deres indsats for koret.
Årets sangerbror bliver også valgt, - det er en sanger, der i årets løb har gjort en særlig indsats for koret.
I år faldt valget for anden gang på Freddy Hansen, Hjørring. Han fik overrakt korets vandrepokal for sin store indsats.
Koret er gået ind i en travl periode, hvor de i hele december måned synger julesange i byens gågader.
Korets nuværende sanglokale på ”Godthåb” i Hjørring skal bruges til andet formål. Men heldigvis er koret kommet med i det nye samarbejde om ”Fremtidens Vendelbohus”, og de starter den nye sæson den 9. januar 2017 på ”Vendelbohus”, Nørregade 22, Hjørring.

Per M Lyng
formand.

kljlkjfkldNæstformand Freddy Hansen overrækker diplom til 50 års jubilar 
                                                                                 Per M. Lyng.

Formand Per M. Lyng overrækker diplom til 40 års jubilar Poul 
                                                                                  Skoubo Jakobsen.

Formand Per M. Lyng overrækker vandrepokal til "Åres sangerbro" 
                                                                                  Freddy Hansen.

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.